Wybory Rektora Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024 zakończyły się. Gratuluję prof. Alojzemu Nowakowi wygranej. Życzę wielu sukcesów w pracy na rzecz naszego Uniwersytetu!

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie w wyborach rektorskich wspierali, za wiele wspólnej pracy i wiele wspólnego działania. Dziękuję Elektorom za udział w wyborach i za oddane na mnie głosy. To zaszczyt i satysfakcja, że uznali mnie Państwo za kandydata godnego tej odpowiedzialnej roli.

Cel jest jasny: Uniwersytet przyjazny pracownikom, studentom i doktorantom, widoczny w Europie i świecie, prowadzący ważne badania o wyraźnym oddźwięku w świecie nauki i poza nim, kształcący wybitną młodzież otwartą na podejmowanie wszelakich wyzwań, aktywny w kontaktach z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Ważne tematy

 • Deklaracja programowa
  Chcę rozwijać dobrze zarządzany Uniwersytet o znaczącej pozycji międzynarodowej, prowadzący badania, których wyniki mają szeroki oddźwięk w świecie nauki i poza nim, oferujący kierunki … Czytaj dalej
 • Po spotkaniach ze społecznością UW
  W ostatnich tygodniach, jako „kandydat na kandydata” w wyborach rektora UW nadchodzącej kadencji, uczestniczyłem w kilkunastu spotkaniach ze społecznością naszego Uniwersytetu. Miały one różne … Czytaj dalej
 • Prostsze procedury i informatyzacja
  Mimo wielu zmian, jedną z bolączek uniwersyteckiego życia pozostają niekiedy nadmierne biurokratyczne wymogi dla merytorycznych działań. Nawet przy stosunkowo drobnych sprawach, obowiązujące procedury zbyt … Czytaj dalej
 • Pensum
  Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich to jeden z najczęściej poruszanych tematów w dyskusjach o uniwersytecie badawczym. Podstawą tych dyskusji zawsze musi być … Czytaj dalej
 • Doktoranci na UW
  Czy doktorant to jeszcze student czy już młody badacz? Odpowiedź na to pytanie przesądzi, jaką treścią wypełnimy nowe ramy kształcenia w szkołach doktorskich. Ja … Czytaj dalej
 • Uczelnia badawcza – nie tylko badania
  Uniwersytet Warszawski został laureatem konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, jako pierwszy wśród dziesięciu uczelni, którym ten status przyznano. Tak, mamy ambicję stać się … Czytaj dalej
 • Strategiczna baza
  Uniwersytet ma dziś rzeczywiste szanse na znaczne przyspieszenie rozwoju czy wręcz skokowy rozwój w takim właśnie kierunku – w oparciu o trzy filary wspierane … Czytaj dalej
 • Studenci i dydaktyka
  Najliczniejszą grupą naszej uniwersyteckiej społeczności są studenci. To dla nich w wielkim stopniu powstał i działa Uniwersytet. Kształceniu poświęcamy (nauczyciele i studenci) znaczną część … Czytaj dalej
 • Doktoranci
  Zmienia się organizacja kształcenia doktorantów na Uniwersytecie. Powstały cztery szkoły doktorskie, które stopniowo przejmą rolę dotychczasowych wydziałowych studiów doktoranckich. To ważna zmiana, ułatwiająca między … Czytaj dalej
 • Administracja
  Warto pamiętać, że pracowników administracji i obsługi jest na Uniwersytecie niemal dokładnie tylu, co nauczycieli akademickich. Sukcesy Uniwersytetu to także ich zasługa. Należy dbać … Czytaj dalej
 • Jakość i autonomia badań
  Nauczyciele akademiccy w naszej uczelni to wspaniała grupa licząca znacznie ponad trzy tysiące osób. Są wśród nich postacie wybitne, światowej klasy badacze o wielkim … Czytaj dalej
 • Zatrudnienia i awanse
  Najwyższy poziom badań i dydaktyki na Uniwersytecie musi zapewniać konsekwentna, długofalowa polityka kadrowa, oparta o szeroki, konkursowy nabór nowych pracowników, ich systematyczną, rzetelną ocenę … Czytaj dalej

Aktualności

 • Program działania
  Szanowni Państwo, Złożyłem dziś do Uczelnianej Komisji Wybiorczej oficjalny dokument: program działania, którego treść dostępna jest też obok we wpisie Deklaracja programowa. Z poważaniem, … Czytaj dalej
 • Kilka zdań o pandemii i nie tylko…
  Szanowni Państwo, Właśnie mijają dwa miesiące od pierwszych trudnych decyzji związanych z pojawieniem się koronawirusa i zachorowań na COVID-19. Wielu z nas miało wtedy … Czytaj dalej
 • Wielkanocne życzenia
  Szanowni Państwo, To będzie inna Wielkanoc: bez gwaru, bez wzajemnych odwiedzin, bez bezpośrednich spotkań, z dozą niepewności i niepokoju. Ale też: z wiosną i … Czytaj dalej
 • Nowy terminarz wyborczy
  Szanowni Państwo, Jak Państwo wiecie, Uniwersytecka Komisja Wyborcza zdecydowała o zmianie terminarza wyborczego i przesunięciu terminu wyborów rektorskich. Moim zdaniem, w obecnej sytuacji było … Czytaj dalej
 • Po głosowaniu indykacyjnym
  Szanowni Państwo, To zaszczyt, dziękuję! Otrzymane indykacyjne głosy przyjmuję jako poparcie dużej części społeczności UW dla mojej kandydatury na stanowisko rektora naszego Uniwersytetu, a … Czytaj dalej